Przedsiębiorstwo Nordic System ma przyjemność złożyć Państwu naszą ofertę na wykonanie:

- projektów architektoniczno-budowlanych,
- nadzoru procesów inwestycyjnych, nadzorów budowlanych,
- zastępstwa inwestycyjnego
- okresowych przeglądów obiektów budowlanych (rocznych i pięcioletnich),
- ekspertyz budowlanych,
- inwentaryzacji obiektów,
- doradztwa technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji aluminiowo-szklanych,
- oceny oddziaływania inwestycji na środowisko /opracowania w postaci raportów/
- świadectw i audytów energetycznych

Pragnę podkreślić, że w naszym zespole pracują osoby profesjonalnie przygotowane 
do wykonania powyższych zadań, posiadające odpowiednie uprawnienia, 
oraz bogate doświadczenie zawodowe. Mając przekonanie, że nasza oferta 
spotka się z Państwa zainteresowaniem łączę wyrazy szacunku.